Föreningsdriven Bilsport.    
Allt tävlande inom Enkel Bilsport drivs av föreningen och vill du bli medlem så prata
med oss om medlemsskap på nästa tävling.   Vi har medlemsskap för alla som tävlar inom Enkel Bilsport och det är vi stolta över.  Välkommen till Föreningen som bedriver Sveriges Enklaste bilsport.

SAMLING ALLTID 09,00 PÅ SAMTLIGA BANOR  FÖR INSKRIVNING BESIKTNING

Hur kan man tävla i enkel bilsport i Sverige ?Frågan är berättigad hur kan man tävla i bilsport och nu finns lösningen i form av www.enkelbilsport.se
Följ med oss så ska vi hjälpa dig att komma in i Svensk bilsport. 

Här inom Enkel bilsport är vi glada över vår verksamhet 
som bygger just på ett enklare sätt att tävla i bilsport. 

Alla tävlingar är sanktionerade och fulla licenser/ försäkringar för alla.  

Inom Enkel Bilsport kan du börja tävla med riktiga bilar från 12 års ålder.  Vi värnar om säkerhet miljö och körglädje. 

Bilarna är värda max 10,000 kronor inom enkel bilsport detta enbart för att så många som möjligt ska kunna ha råd med enkel bilsport. 

Vi kör  på grusbanor i de  olika cuperna 
men även så har vi asfalt ibland som underlag.

Läs reglerna en gång till innan ni kommer första gången då kommer detta bli en kul dag med massor av bilsport. 
 

Regler Asfalt    pdf    

obs rättelse vi tvingar ingen att sälja bilen men vädjar alla att inte bygga monsterbilar .


Att köra enkel bilsport kräver en Licens och motortävlingsförsäkring.  

teckna 1 dags licens på plats eller så går du Enkel Bilsports Licenskurs och erhåller 1 års licens   
1 gångs licens kostar 200 kronor 
1 års licens kostar   700 kronor
 Vill du som junior vara med i ett unikt ungdsomsprojekt och tävla med en Porsche klicka bil bilen och läs mer för dig mellan 14-20 år gammal vi andra får stödja projektet och bli frånåkta på banan. 

regler Grus   pdf

Hej vad kul att du tittar in på sidan.

             Jag kallas gasglada Olle. Jag finns i varje stad by och ort i Sverige. 
Jag gillar inte fotboll eller innebandy.
Gasfoten är min främsta kroppsdel och jag vill rejsa med dig på banan. 


Jag vill gärna hjälpa dig så skicka ett email vid minsta fråga.  Kontaktformuläret finns här till vänster och du vi ses på banan . 

Miljö och Säkerhetsplan.Säkerhetsplan. Finns en ” rescue” bil på plats med räddningsutrustning för snabbast möjliga åtgärd vid eventuell olycka/sjukdom. Utefter banan finns publikvärdar som tillsammans med säkerhetschefen hjälper publiken till säker placering. Hjärtstartare förbandsväskor . Larmfas. Vid olycka på banan larmas i första hand rescuebilen där insatsledaren tillsammans med säkerhetschefen avgör om ambulans ska inkallas genom 112.

Olycka/sjukdom bland publik/funktionärer så larmas också recuebilen i första hand som likt ovan avgör vidare åtgärder. Insatsfas. Personal rescuebilen gör första bedömning och vård, larmar i sin tur ambulans från sjukhuset om det behövs. Beslutsfas. Utifrån skadans omfattning har

Tävlingsledningen ett av följande tre beslut att ta.

1: Mindre skada. Efter klartecken från rescuebilen fortsätter tävlingen.

2: Mindre eller allvarligare skada där ambulans tillkallats, så fortsätter tävlingen efter att ambulansen anlänt och tagit över den skadade samt klartecken från tävlingsledare, säkerhetschef och insatsledare recuebilen.

3: Mycket allvarlig skada eller dödsolycka. Tävlingen avbryts och SOS alarm tillkallar POSOM gruppen. Konsekvenser av de tre olika besluten. 1: Tävlingen fortsätter i sin ordinarie omfattning. 2: Den skadades team eller anhörig informeras om att han/hon förts till sjukhus för vidare vård. 3: Posomgrupp samankallas genom SOS Alarm AB . Polis och förbundsstyrelse underrättas omgående och åtgärder tas enligt MHF Motor Krishanteringsplan vid olycka med svår personskada eller dödlig utgång

banan har en servering som fungerar som samlingslokal och speciell personal finns i beredskap för att fungera som ”Dörrvakter” OBS vid olycka som innebär ambulanstransport så ska Incident o olycksrapport fyllas i och sändas till säkerhetsrådgivaren i MHF. Miljöplan. MHF miljöpolicy gäller all verksamhet vilket bland annat innebär • Samtliga ekipage måste följa Enkelbilsports regler.

Miljöreglerna Ska finnas med på inbjudan till tävling. Kontrolleras under tävlingens gång av för tävlingen ansvarig miljöchef och eller teknisk kontrollant. Avvikelser ska rapporteras till tävlingsledare för åtgärd. •

Stickprovskontroll av bils ljudnivå sker. • Soptunnor finns utplacerad inom depå o publikområden. • Vid olycka på banan eller i depå där utsläpp på marken förekommit ska tävlande eller funktionärer omedelbart meddela miljöansvarig som i samråd med tävlingsledning avgör åtgärd. • Vid större utsläpp meddelar tävlingsledningen brandkåren via SOS 112 för hjälp med åtgärd.

• Enkel Bilsport ser mycket seriöst på miljö och säkerhet samtidigt som detta skall ses som en nyrekrytering för nya bilsportare samtliga förare skall innan start vara med på informationsmöte samt göra utandningsprov för nykterhet. Tävlingsledaren har all makt förare har många skyldigheter. Detta skall anslås på oficiell anslagsplats innan tävlingen startar. 

tidsschema på grustävlingar

09,00 inskrivning besiktning
10,00 förarmöte
11,00 Start
13,00 Paus  barnåkning  Lunch
14,00 Restart
16,00 Målgång
16,30 Prisutdelning 

Du behöver utrustning för att tävla i bilsport. 

GA Lindberg  har jobbat med detta under många år och hjälper dig oavsett vilket nivå du ska tävla inom.  hemsidan är http://www.ga1.se/ klicka 

Bur säljes komplett helbur godkänd 2995 kr  stoppning 100 kr meter
beställs med email