Vi har i Sverige bedrivit Motorsport i över 50 år men varför är det så få som är aktiva?    

Den frågan har vi jobbat med under 2018 och gjort marknadsundersökningar .  Vi har pratat med aktiva och förare som har slutat och många gånger är det 2 saker som ofta kommer upp.      Det är för krångligt och det är för kostsamt. 

www.enkelmotorsport.se  har 4 ledstjärnor  som symbol kommer vi ha en fyrklöver.  Ser du den så är den en del av Enkelmotorsport då vi samverkar med flera olika aktörer. 

Men de fyra ledorden är också benen på det smörgåsbord som finns och skapas inom motorsport. Bli en del av detta lagbygge genom att kontakta oss. 

Du kan bedriva många olika motorsporter och ledordet är valfrihet.   Du väljer din hobby  och finns inte grenen så skapa den. Vi kommer stötta dig till 100%  Det är framtidens motorsport som nu bildas

Miljö tummar vi aldrig på då det är ett av ledstjärnorna.  

Enkel Motorsport skall ta detta med miljöfrågor på stort ansvar annars har vi stora problem med våra medmänniskor.  Hela organisationen har  miljöcertifiering den ska vi värna om.