Egenkontroll att ta med till besiktningen
 

Minderårig? är inte mamma eller pappa med ? be dem fylla i detta dokument.

Miljö och Säkerhets plan vid tävling.
 

Samverkan med banägare/andra föreningar.
 


 

Dagens Tider 
09,00
 inskrivning.
09,30 Förmöte 
10.00 Start 
12.00 Lunch / Banvård 
13,00 Start heat 2 
15,00 Målggång 
15,15 Prisutdelning 

OBS.  
Tider kan medkort varsel justeras under dagen pga yttre faktorer

Mail 

enkelbilsport@enkelbilsport.se